Sexta napolitana

Aquestes presentacions són al canal 6anapolitana. Clica aquí per veure-la més gran.

Sexta napolitana

La 6a napolitana és un tipus específic de 6a afegida sobre la subdominant menor: mentre que la 6a afegida sempre és major, la 6a napolitana és una 6a menor que s'obté rebaixant el segon grau de l'escala per apropar-lo al primer. 


Versió pdf