peces per a piano

Peces per a piano

Aquesta textura ens permet estudiar ritme, melodia i harmonia fent peces simples que pot tocar qualsevol estudiant de piano de nivell bàsic.

Temes relacionats: 1+1+2, baix d'alberti, rima de tercera, peus solapats, idea bàsica i versió en la dominant, ruta per a piano.