Moviment harmònic

Moviment harmònic

Anomenem “moviment harmònic” un grup d’enllaços amb un sentit musical determinat. Hi ha tres tipus de moviments harmònics:

-moviment harmònic de prolongació

-moviment harmònic cadencial

-progressions seqüencials (a 6è)