Mapa harmònic

Mapa harmònic

Només hi ha tres relacions harmòniques: (F5, F3 i F7).

El mapa harmònic ens orienta sobre quins són els enllaços progressius (sensació que l'harmonia avança) i enllaços regressius (sensació que va enrere).


Versió pdf