La modulació


La modulació

Procés en el qual es canvia de tonalitat.

Bàsicament hi ha dues maneres: canvi brusc de tonalitat i canvi gradual.

En aquest curs estudiarem el canvi gradual a partir d'acords comuns a les dues tonalitats que preparen el pas d'una a l'altra. 

Per calcular ràpidament quins són aquests acords comuns ens podem ajudar del modulator (un enginy que muntem a la classe), però òbviament, hi ha altres sistemes. Cadascú que triï el que li vagi millor. 

En aquest curs només treballem la modulació a la dominant i al relatiu. 


És molt important que apareguin les dissonàncies característiques (6af al IV, 7a i 6/4 cad al V) als acords importants del que ha de ser la nova tonalitat (el nou IV i el nou V) per fer una ruta cadencial que confirmi la modulació.