Kontakto

La revuo Kontakto estas la socikultura magazino eldonata de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO)

Eldonisto: Universala Esperanto-Asocio (Nederlando)
Ĉefredaktoro: Rogener Pavinsky
Fondita en 1963

Numeroj jare: 6
Paĝoj: 24, A4

Jara abontarifo (2017): 25€

senpaga ekzemplero

KEA peras ankaŭ la membrokotizojn de UEA

MJ (2017)— Individua membro, kiu ricevas la Jarlibron plus retan version de la revuo Esperanto (ĝis la aĝo de 29 jaroj oni ricevas ankaŭ la revuon "Kontakto"): 26€

MA (2017)— Individua membro, kiu ricevas la Jarlibron kaj la revuon Esperanto (ĝis la aĝo de 29 jaroj oni ricevas ankaŭ la revuon "Kontakto"): 64€


© viktoro 2018