Juna Amiko

Bedaŭrinde, ni jam ne plu peras tiun revuon.
Por lernejanoj kaj komencantoj (kaj ties gvidantoj). Rakontoj, ludoj, ekzercoj kaj artikoletoj pri la historio de la Esperanto-movado.

Eldonisto: Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)
Ĉefredaktoro: Stefan McGill
Fondita en 1974

Numeroj jare: 3
Paĝoj: 52, A5

Jara abontarifo (2014): 16€

senpaga ekzemplero

© viktoro 2016