Internacia Pedagogia Revuo (IPR)

IPR estas la revuo de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj kaj enhavas raportojn kaj artikolojn pri la instruado de Esperanto.

Eldonisto: Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI)
Ĉefredaktoro: Jozefo Németh
Fondita en 1971

Numeroj jare: 4
Paĝoj: 44, A5

Jara membrokotizo kun Internacia Pedagogia Revuo (papera versio) (2018): 20€

Jara membrokotizo kun Internacia Pedagogia Revuo (reta versio) (2018): 10€

Jara membrokotizo "Supera membro" kun Internacia Pedagogia Revuo + Juna amiko (paperaj versioj)

(2018): 32€


senpaga ekzemplero

© viktoro 2018