La Ondo de Esperanto

La Ondo de Esperanto estas bone redaktata internacia forumo de raportoj kaj opinioj el diversaj tendaroj de la esperantismo. 
Ĝi enhavas ankaŭ literaturajn kaj kulturajn paĝojn kaj elstaran skipon de regulaj kunlaborantoj.

Eldonisto: Sezono (Rusio)
Ĉefredaktoro: Alexander Korĵenkov
Fondita en 1909. Refondita en 1991.

Numeroj jare: 11 + literatura suplemento jarfine
Paĝoj: 48-60, A4 (epub, pdf)

Jara abontarifo (2018; reta versio): 15€

(ekde 2017 ne aperas la papera versio)

senpaga ekzemplero

© viktoro 2018