Literatura Foiro

Literatura Foiro estas la organo de Kooperativo de Literatura Foiro. Ĝi estas principe kultura revuo kun tre interesa enhavo, grandparte literatura sed ne nur. Kiel organo de LF-Koop, ĝi enhavas ankaŭ multajn artikolojn laŭ ties vidpunkto.

Eldonisto: LF-Koop (Svislando)
Ĉefredaktoro: Carlo Minnaja
Fondita en 1970

Numeroj jare: 6
Paĝoj: 56, A5

Jara abontarifo (2017; papera versio): 45€

© viktoro 2018