La Gazeto

La Gazeto estas mondkultura revuo, kies celo estas, porti al esperantlingvanoj kiel eble plej fidindajn informojn malpropagandajn pri ĉiuj fundamentaj aspektoj de civilizacioj, civilizoj kaj kulturoj estantaj kaj estintaj, kiuj iel gravas al la esperanta mondkoncepto.

Eldonisto: Esperanto-Klubo de Metz (Francio)
Ĉefredaktoro: Eŭgeno de Zilah
Fondita en 1985

Numeroj jare: 6
Paĝoj: 32   B5 (24,5 x 16,8 cm)

Jara abontarifo (2017): 32€
© viktoro 2018