Universala Kongreso Lisbono (2018)

Ĉar la aliĝo de ne UEA-anoj estas pli multekosta ol la jara kotizo de UEA nur montriĝas la kotizoj por UEA-anoj(*):

Aliĝo ĝis decembro 2017: 180€

Aliĝo ĝis decembro 20167(junulo aŭ kunulo): 90€

Aliĝo ĝis marto 2018: 225€

Aliĝo ĝis marto 2018 (junulo aŭ kunulo): 115€

Aliĝo ekde aprilo 2018: 270€

(*) la MG membroj ne rajtas havi tiun rabaton.

© viktoro 2018