Sennaciulo

Sennaciulo estas la dumonata gazeto de Sennacia Tutmonda Asocio (SAT)

Membrokotizo entenas abonon kaj liveradon de ĝi (ankaŭ ĝian jaran suplementon Sennacieca Revuo).

Sed ankaŭ neSATanoj povas aboni ĝin.

Eldonisto: 

Sennacia Tutmonda Asocio

Ĉefredaktoro: redaktora skipo
Fondita en 1924

Numeroj jare: 6

Jara membrokotizo SAT+Sennaciulo (papera) (2018): 40€

Jara membrokotizo SAT+Sennaciulo (reta) (2018): 25€

Jara membriĝo al SATeH (2018): 6€

Abono (sen membriĝo) al Sennaciulo (papera) (2018): 30€

Abono (sen membriĝo) al Sennaciulo (reta) (2018): 15€

liberaj paĝoj

© viktoro 2018