Scienca Revuo

Scienca Revuo estas organo de Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE), kiu alportas fakajn artikolojn pri diversaj sciencaj temoj. Ekde 2012 ekestis nova eldonsistemo, kiu inkluzivas retajn versiojn de la revuo kaj jarvolumo kun la kvar jaraj numeroj eldonita libroforme fine de la jaro. 

Eldonisto: 

Ĉefredaktoro: Johannes Mueller
Fondita en 1949

Numeroj jare: 4
Paĝoj: 50

Jara membrokotizo ISAE kaj aliro al la reta versio (2013): 8€

Jara membrokotizo ISAE kaj aliro al la reta versio kun jarvolumo de Scienca Revuo (2015): 20€ (ni ankoraŭ ne ricevis la membrokotizon por 2016)

senpagaj malnovaj artikoloj

© viktoro 2016