Monato

La revuo Monato estas magazino sendenpenda, kun raportoj, artikoloj kaj debatoj pri politiko, ekonomio, kulturo, kaj ĉiaj aferoj de la moderna vivo. Ĝi havas 100 konstantajn kunlaborantojn kaj korespodantojn en 45 landoj.
Unika revuo en Esperanto kaj tre rekomendinda

Eldonisto: Flandra Esperanto-Ligo (FEL) (Flandrio)
Ĉefredaktoro: Paul Peeraerts
Fondita en 1980

Numeroj jare: 11
Paĝoj: 28-32, (preskaŭ) A4

Jara abontarifo (2018; papera versio): 57€

Jara abontarifo (2018; reta versio): 34,20€

senpaga ekzemplero

legu pli© viktoro 2018