Language Problems and Language Planning

La revuo Language Problems and Language Planning (LPLP) estas revuo publikigita de John Benjamins Publishing Company kunlabore kun la Center for Research and Documentation on World Language Problems. Ĝi temas pri lingva politiko kaj planado kaj ekonomiaj kaj sociaj flankoj de lingvistiko.

La revuo havas artikolojn en pluraj lingvoj (ĉefe en la angla).

The journal has existed in its present form since 1977. A predecessor journal, called La monda lingvo-problemo had appeared since 1969 published by Mouton and edited by Victor Sadler (1969–1972) and Richard E. Wood (1973–1976). The current editor-in-chief is Humphrey Tonkin (University of Hartford).

Eldonisto:  John Benjamins Publishing Company (Nederlando)
Ĉefredaktoro: Humphrey Tonkin
Fondita en 1977

Numeroj jare: 3
Paĝoj: 116

Jara abontarifo (2018): 70€

senpaga ekzemplero© viktoro 2018