La Kancerkliniko (LKK)

La Kancerkliniko sin taksas "ajnista" kaj "skandalema". Ĝi entenas riĉan kaj tre varian enhavon de noveloj, poemoj kaj bildstrioj. Ĝi estas socie kaj politike engaĝita kaj ankaŭ prikomentas novaĵojn de la Esperanto-mondeto. 

Eldonisto: Ĵak Lepŭil' (Francio)
Ĉefredaktoro: Ĵak Lepŭil'
Fondita en 1976

Numeroj jare: 4 (+kromnumero, ofte literatura)
Paĝoj: 32, A4

Jara kotizo (2018): 26€


(ne estas senpaga ekzemplero)

© viktoro 2018