Israela Esperantisto

Israela Esperantisto estas la organo de Esperanto-Ligo en Israelo. Ĝi aperas du fojojn ĉiujare - somere kaj vintre.

Eldonisto: Esperanto-Ligo en Israelo (ELI)

Ĉefredaktoro: Amri Wandel
Fondita en 1959

Numeroj jare: 2

Jara kotizo (2018): 10€

Senpaga ekzemplero

© viktoro 2018