Etnismo

Etnismo estas la organo de la Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL). Ĝi enhavas buntajn kaj detalajn artikolojn pri minoritatigitaj popoloj tra la mondo tre vigle redaktataj de Nicole Margot.

Eldonisto: Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL)
Ĉefredaktoro: Nicole Margot
Fondita en 1976

Numeroj jare: 2
Paĝoj: 36-40, A4

Jara membrokotizo en IKEL kun Etnismo (2018): 20€

Por studentoj kaj emerituloj (2018): 10€

senpaga ekzemplero

© viktoro 2018