Mansignado por Esperanto

Kadre de la Somera Esperanto-Studado 2012 (okazinta en Nitra, Slovakio), mi prezentis skizon de tiu nova helpilo por instruado kaj lernado de Esperanto.

Danke al komentoj de kelkaj ĉeestantoj de la prelego, mi iom evoluigis la temon kaj prezentas artikolon kaj, kiel komplemento, filmeton kaj tekston. 

Mi ege rekomendas legi unue la artikolon por, poste, pli bone kompreni la filmeton kaj la ekzemplajn tekstojn.

Mi multe dankus viajn komentojn. Eblas publikigi viajn reagojn en la paĝo de la artikolo aŭ rekte al mia retadreso (v.sole[heliko]esperanto.cat)

Kadre de la 73-a Hispana Kongreso kaj 18-a Andaluza Kongreso de Esperanto en la urbo Arundo, mi prelegis pri tio. Resumo de tiu prelego spekteblas en youtubo:


© viktoro solé 2013